Kinderen en Jongeren

Als een kind kanker heeft, of te maken heeft met kanker in het gezin of in de directe omgeving, kan het hier erg over in zitten. Het is niet makkelijk om kanker bespreekbaar te maken binnen een gezin. Kinderen zijn echter erg gevoelig en opmerkzaam. Ze kunnen hierdoor verdrietig, bang of boos zijn of zich alleen voelen.
We merken vaak dat kinderen en jongeren aansluiting missen in hun klas. Vriendjes en vriendinnetjes weten (gelukkig) vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden te worden geconfronteerd. Bij Adamas vinden deze kinderen steun bij elkaar. Het inloophuis is voor hen een veilige plek tijdens een kwetsbare periode in hun leven.

Voor kinderen van het basisonderwijs bieden wij 2 x per maand de KidsClub aan. 
Voor jongeren in het voortgezet onderwijs bieden we 2 x per maand de ChillClub aan. 

Tijdens de Kids & ChillClub weten ouders elkaar vaak te vinden voor vragen, (h)erkenning en delen van ervaringen. Daarnaast kunnen wij verbinding leggen met andere organisaties of therapeuten voor intensievere kind/gezin begeleiding. Voor meer informatie lees.....