Kom jij het bestuur versterken?

Omgaan met kanker. Je hoeft het niet alleen te doen. 
Wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker staat hun wereld op zijn kop. Adamas ondersteunt iedereen die door kanker is geraakt om de regie over hun leven weer terug te krijgen. Om hun kwaliteit van leven te vergroten. Adamas is een professionele vrijwilligers organisatie met ruim 100 vrijwilligers dat geleid wordt door een team van betaalde coordinatoren. Het bestuur van Adamas is op afstand, maar niet afstandelijk. Zij is werkgever en denkt mee over de visie en strategie van Adamas.  

Het bestuur is op zoek naar een Bestuurlid voor de portefeuille Personeel en Organisatie. Wellicht iets voor jou? 

Hieronder vind je de profielschets bestuursleden Adamas, centrum voor leven met en na kanker.

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid van de totale organisatie qua activiteiten, medewerkers/vrijwilligers en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling.
Adamas heeft een bestuur op afstand. Dat betekent dat het de medewerkers (de coördinatoren) de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf-organiserend, zelfstandig en binnen gestelde kaders laat uitvoeren.

Bestuursfuncties
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en heeft meerdere bestuursleden met een specifieke portefeuille.
Toegevoegd aan het bestuur van Adamas is een adviseur die sinds de oprichting van Adamas betrokken is. Het werk van de bestuursleden is vastgelegd in de statuten, geborgd door de notaris. De bestuursleden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het werk van de bestuursleden is onbezoldigd.

Taken en verantwoordelijkheden van elk bestuurslid
Naast de specifieke taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester bestaan de generieke taken en verantwoordelijkheden van elk bestuurslid uit:
● voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen;
● optreden als vertegenwoordiger van de organisatie intern en extern als belangenbehartiger, ten behoeve van strategische allianties en pleitbezorgers;
● periodiek overleg voeren binnen het bestuur en met de coördinatoren;
● aanspreekpunt en klankbord voor de coördinatoren naar behoefte en het voeren van jaargesprekken;
● onderhoud van externe contacten;
● betrokkenheid tonen bij activiteiten en evenementen van de organisatie en deze ook kunnen verantwoorden;
● op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van (psychosociale) zorg in relatie tot kanker en inspelen op trends hierbij;
● het functioneren van de organisatie monitoren aan de hand van van beleidsplan, jaarplan, begroting en periodieke dashboards met kengetallen uit de dagelijkse operatie;
● zelfevaluatie van bestuur en bestuursleden volgens good governance in de zorg.

Kwalificaties bestuurslid
Als bestuurslid van Adamas zet ieder bestuurslid zich met hart, ziel en passie in om het huis die dienstverlening te kunnen laten bieden aan de behoeften van de betrokkenen. Het bestuur toont zich een goed werkgever richting de medewerkers. Hierdoor draagt het bij aan de missie van het huis en komt het huis tot wasdom voor diegenen die dit het meeste nodig hebben.
Adamas streeft naar diversiteit in haar bestuur, qua professionele achtergrond, persoonlijke kwaliteiten en geslacht. Wat ons verbindt is het gevoel van compassie voor de doelgroep en daarmee de doelstelling van de organisatie.

Kwaliteiten:
● dienstverlenende instelling;
● organisatievermogen;
● omgevings- en organisatiesensitief;

Vaardigheden van een bestuurslid bestaan uit:
● vermogen om in teamverband te werken;
● mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
● bestuurlijke ervaring hebben of willen opdoen;
● kennis van en affiniteit met de organisatie en emotionele belevingswereld van mensen met kanker, hun naasten en omgeving.

Adamas heeft een ANBI-status, valt onder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR) en past zoveel mogelijk de principes van Good Governance toe.
Adamas is aangesloten bij de brancheorganisatie IPSO.

Bij interesse kan je contact opnemen met Ingrid Hansen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel: 06-1480 6709. 
We zouden het extra leuk vinden wanneer het bestuurslid een netwerk heeft in Kaag en Braassen en/of Duin en Bollenstreek/ Heemstede.