Adamas in het Spaarne Gasthuis

Sinds 2014 zijn het Adamas Inloophuis, het Spaarne Gasthuis en  Antoni van Leeuwenhoek strategische partners. De partijen zijn zich ervan bewust dat de patiënt niet alleen behoefte heeft aan medische ondersteuning, maar ook aan psychosociale ondersteuning. 

De gastvrouwen en -heren van Adamas zijn van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur aanwezig in het Spaarne Gasthuis. Ze zijn op de volgende plekken aanwezig:
  • bij de wachtkamers van het oncologiecentrum
  • bij de bestralingsruimte van het AvL
  • op de dagbehandeling oncologie
  • de huiskamer van het oncologiecentrum
  • in kamer 33 (route 8 - polikliniek Oncologie)
Adamas in het Spaarne is telefonisch bereikbaar op (023) 2248944. 

Ondersteuning
De vrijwilligers zoeken de patiënten zelf op en vragen of zij behoefte hebben aan een luisterend oor of een andere vorm van ondersteuning bij de niet-medische aspecten van kanker.

Daarnaast kunnen de vrijwilligers aanbevelingen doen naar derden in de zorgketen en zitten zij dicht bij de interne 'doorverwijzer'. Indien gewenst informeren zij de patiënten en hun naasten over de ondersteuning en activiteiten die het inloophuis hen kan bieden.